Blog 5: Opties, accessoires en varianten

Zelfsprekende termen, of toch niet? Als een bedrijf werkt met een divers productassortiment met veel configuratiemogelijkheden, dan zijn opties, accessoires en varianten waarschijnlijk termen die regelmatig op de werkvloer gehoord worden. Terwijl deze termen voor sommige bedrijven volkomen duidelijk zijn, merken wij op dat dit niet altijd het geval is. Dit kan leiden tot verwarring en zelfs pijnlijke misverstanden.

(On)vrijwillige opties:

Als we naar de officiële betekenis kijken, vertelt Van Dale ons dat een optie een ‘vrije keuze = mogelijkheid’ betekent. Binnen een configurator zou dit gaan om een functie van een product of dienst die je vrijblijvend kunt kiezen. Hoewel de betekenis van deze term dus een keuze impliceert, is dit voor opties in een configurator niet altijd het geval.

In sommige gevallen is een optie namelijk helemaal niet vrijwillig. Bij bepaalde machines moeten soms verplichte veiligheidsopties worden gekozen om te voldoen aan lokale veiligheidsrichtlijnen. Als die opties dan ontbreken, mag de machine simpelweg niet in gebruik worden genomen. Hoewel deze veiligheidsopties als opties worden gepresenteerd, zijn ze eigenlijk verplicht. Een configurator moet in dit geval een melding geven, zodat deze optie niet over het hoofd wordt gezien.

Aanwezige accessoires:

Volgens Van Dale zijn accessoires ‘bijbehorende zaken’. In de maakindustrie zijn accessoires bijbehorende, ‘losse’ producten of onderdelen, die gemakkelijk (eventueel achteraf) nog gemonteerd of meegeleverd kunnen worden. Een accessoire is dus ook vrij te kiezen door de klant.

Maar hoe onderscheiden we opties dan van accessoires? Een optie is vaak een vervanging of uitbreiding van iets dat al in het basisproduct zit. Accessoires, zoals een vaatdoekhouder bij een spoelbak, zijn extra’s die gemakkelijk toegevoegd kunnen worden.

Verwarrende varianten:

Varianten ontstaan wanneer een keuze, zoals een dubbele spoelbak, leidt tot meerdere significante wijzigingen in het hele product. Dit kan ook invloed hebben op de prijs van het geheel. In sommige gevallen kan een variant zodanig verschillen dat het raadzaam is een geheel nieuwe offerte of configuratie op te stellen.

Optionele opties:

De term ‘optionele optie’ duidt op een standaardoptie waarbij de klant ook interesse heeft in een andere optie. Dit kan complex zijn voor een configurator, omdat er maar één keuze gemaakt kan worden in de selectielijst. Als een bedrijf ‘optionele opties’ wil aanbieden, moet hier bij het inrichten van de configurator al rekening mee worden gehouden.

Conclusie:

Onduidelijkheden of niet-vanzelfsprekende terminologie kunnen leiden tot interne en commerciële discussies. Gelukkig beschikken wij na meer dan tien jaar ervaring over uitgebreide kennis op dit gebied. Merkato biedt vele technische mogelijkheden om precies aan te sluiten op uw wensen.